Activitats de formació i docència

Docència

– Conveni amb les Universitats de Ramon Llull (Blanquerna), ISEP i UOC per acollir estudiants en pràctiques de les facultats de psicologia, psicopedagogia, logopedia, fisioterapeuta i treball social.

– Participació en els Cicles Formatius d’Inserció Social i d’Educació Infantil de l’IES La Serreta de Rubí en la divulgació dels aspectes de desenvolupament infantil i psicopatologia, sobre la detecció a les escoles bressols i els diferents entorns naturals de l’infant i sobre l’activitat assistencial del CDIAP .

Formació

– Formació permanent i continuada dels professionals de l’equip del CDIAP (Pla de Formació Anual).

– Supervisió regular amb especialistes de reconegut prestigi en el camp de la clínica i de la investigació de la psicopatologia infantil.

Informació oberta a tota la ciutadania

Desenvolupa, La Revista d’Atenció Precoç