Activitats de prevenció i detecció

El CDIAP DAPSI Rubí col·labora amb les administracions locals en la promoció de la salut infantil (física i mental) i en el benestar de les famílies a través de la:

– Participació en la Taula Territorial de Castellbisbal i en la Taula d’Infancia i Adolescència de Rubí amb l’objectiu principal de tenir coneixement de les estratègies que faciliten els diversos serveis d’atenció a la Infancia i l’Adolescència per tal de prevenir i detectar precoçment situacions de risc psicosocial en el seu entorn d’intervenció i d’establir protocols de coordinació entre els diversos agents implicats.

– Intervenció regular en el Centre Materno Infantil de Càrites de Rubí. Des de l’any 2002 professionals del CDIAP DAPSI Rubí realitzen una atenció en grup a mares en risc d’exclusió social, juntament amb els seus fills menors de 3 anys, realitzant un treball de suport a la criança.

– Coordinació amb els educadors de l’Espai Quitxalla del Barri el Pinar que realitzen un treball educatiu amb nens menors de 3 anys i de suport a la criança amb famílies de risc social. Col•laboració amb els seus objectius de detecció de dificultats en el desenvolupament i de derivació al Cdiap.

– Coordinació amb els professionals del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Rubí L’Espurna d’aquells infants atesos al CDIAP i que estan en acolliment en aquesta institució. Col·laboració amb els seus objectius de detecció de dificultats en el desenvolupament i de derivació al Cdiap.

– Implantació i seguiment del protocol de detecció i de derivació amb el Servei de Neonatologia de l’Hospital de Terrassa.

– Treball de prevenció a les escoles bressol, als Centres d’Atenció Primària (CAP) i als hospitals.