Adreces d’interès

ADRECES D’ÀMBIT LOCAL:

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Castellbisbal

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica de Rubí (EAP)

Servei d’Educació Ajuntament de Rubí

Escoles bressol municipals de Rubí

Servei de la Dona Ajuntament de Rubí

Servei de Salut Ajuntament de Rubí

 

ADRECES D’ÀMBIT GENERAL

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç (UCCAP)

Associació Catalana d’Atenció Precoç (ACAP)

Fedaració Espectre Autista-Asperger de Catalunya

Fundació Catalana Sindrome de Down

Associació Catalana Sindrome XFràgil

Nexe Fundació. Atenció global a l’infant amb pluridiscapacitat i a les seves famílies