BENVINGUTS

El nostre equip té com a prioritat escoltar i donar resposta als dubtes dels pares o dels responsables dels infants que presenten un possible desajust en el seu desenvolupament.

En base a l’anàlisi de la seva demanda i a la valoració de les capacitats i necessitats de l’infant, s’elabora una proposta d’intervenció que permeti millorar el seu desenvolupament sense descuidar el benestar del sistema en el que conviu.

Fer una consulta al CDIAP sol generar inquietud en l’entorn familiar. Els professionals de l’equip intentem acollir amb respecte a les famílies, acompanyant als pares en el procés que s’inicia quan es fa una demanda.