Consell Rector

El Consell Rector, òrgan de representació i govern de la cooperativa, de DAPSI RUBÍ està format per :

Begoña Magriña  Vadillo, presidenta

Susana Xipell Garcia , secretaria

Marta Canalís Arumí, vocal