Consell Rector

El Consell Rector, òrgan de representació i govern de la cooperativa, de DAPSI RUBÍ està format per

Olga Diaz Castillo, presidenta

Sara Sancho Campo, secretaria

Susana Xipell García, vocal