El nostre CDIAP

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç DAPSI RUBÍ, amb domicili al carrer Maria Aurelià Capmany, 32 2º Planta de  08191 Rubí i amb telèfon 93 5887474, està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Benestar Social i Família.

En el CDIAP està format per un equip multidisciplinari integrat per professionals especialitzats en el desenvolupament infantil que treballen de forma transversal i coordinada per a donar la millor atenció als usuaris. Des dels àmbits de la Psicologia, la Pedagogia, la Neuropediatria, la Fisioteràpia, la Logopèdia i el Treball Social es dona una resposta integral a les diferents realitats que s’atenen des del Centre.