La cooperativa

DAPSI RUBÍ és una cooperativa de treball associat reconeguda pel Departament de Benestar i Família com a entitat social i està inscrita al Registre d’Entitats de Serveis i Establiments Socials.

DAPSI RUBÍ gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Rubí i Castellbisbal.

La cooperativa és una estructura empresarial, sense afany de lucre,  que promou la millora laboral i social dels seus socis i de l’entorn comunitari.

Com a tal, la cooperativa DAPSI RUBÍ es fa ressò dels principis i valors del cooperativisme: la gestió democràtica, la igualtat dels associats, l’educació i la formació i l’ interès per la comunitat.