Què és l’atenció precoç

L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions assistencials i preventives  adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn natural on es desenvolupen.

L’objectiu del Servei d’Atenció Precoç és detectar i atendre, el més aviat possible, als infants que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament i prevenir les situacions que els poden provocar.

L’atenció es realitza segons el model bio-psico-social, ja que el desenvolupament dels infants es sustenta en un equilibri en base la maduració orgànica i funcional,  l’estructura psicològica i mental i l’entorn relacional que els fa únics com a subjectes.