Qui pot accedir

Els pares o tutors de l’infant poden accedir al CDIAP DAPSI-Rubí sol·licitant visita mitjançant via telefònica o personalment.

Cal que el nen estigui empadronat a Rubí o Castellbisbal i s’aconsella que la família faci la sol·licitud abans dels 4 anys d’edat del menor.

Els pares o tutors poden sol·licitar visita per iniciativa pròpia. Habitualment, però, són els serveis pediàtrics, escolars o socials els qui deriven a la família al CDIAP i li facilita el full de derivació que cal entregar en la primera visita.