Qui pot necessitar atenció precoç

Aquells infants que presenten una afectació d’origen orgànic, psicològic i/o social o risc de patir-ne. Des de la concepció fins als 6 anys.

Quan un infant pateix una patologia greu o alguna alteració lleu que afecti el seu desenvolupament , ja sigui de forma transitòria o permanent.

Pares o tutors que manifesten dificultats per a la criança del seu fill.

Poden ser motius de consulta al CDIAP:

– Infants que els hi costa fer els primers canvis posturals i adquirir la marxa.
– Nadons que no somriuen i/o no fixen la mirada quan s’apropen els pares.
– Nadons molt irritables, que no reconcilien el son i/o tenen dificultats en l’alimentació.
– Infants que caminen de puntetes, fan moviments peculiars amb les mans i solen anar molt al seu aire.
– Infants que escampen les joguines pel terra i canvien contínuament d’activitat o infants que sempre juguen a alinear cotxes i no toleren els canvis.
– Infants que no accepten separar-se de la mare o del pare passat el temps d’adaptació escolar.
– …

Els pares que estiguin preocupats per algun d’aquests motius o d’altres no descrits en aquesta llista, haurien de consultar al pediatre o a la mestra del seu fill, per tal que aquests puguin valorar les dificultats del nen, orientar a la família i si ho creuen convenient derivar-los al CDIAP.