Quina atenció trobarà

Els principals aspectes que es tenen en compte en l’atenció precoç al Cdiap DAPSI Rubí són: l’atenció global del nen, el suport als pares o tutors en aquesta atenció i l’assessorament als agents educatius que intervenen en el dia a dia del nen i de la família.

Les principals activitats que trobaran les famílies són:

 • Primera visita d’acollida pels pares o tutors on se’ls informa sobre el servei i el seu funcionament i es recull el motiu de la seva consulta.
 • Sessions diagnòstiques on es realitza una valoració neurològica, psicològica, motriu i evolutiva del nen i una valoració de les competències relacionals del seu entorn natural (família i escola)
 • Tractaments terapèutics multidisciplinars en sessions conjuntes nen i pares.
 • Tractaments terapèutics en grup.
 • Entrevistes de suport psicològic i d’assessorament a la família.
 • Seguiment neuropediàtric, psicològic i social al llarg del tractament.
 • Orientació i assessorament a l’escola bressol i a l’escola infantil
 • Coordinació amb els serveis pediàtrics i amb els especialistes de diferents àmbits mèdics

 

Alguns dels tractaments terapèutics específics que actualment es porten a terme són:

 • Treball d’Integració Sensorial
 • Escenoterapia en grup
 • Psicomotricitat Relacional en grup
 • Llenguatge i comunicació en grup
 • Grups terapèutics de pares