El CDIAP

A Catalunya, l’Atenció Precoç és un servei social d’atenció especialitzada del Sistema Català de Serveis Socials, que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública segons la Llei 4/1994, de 20 d’abril.

Aquest servei d’Atenció Precoç es porta a terme als Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP) ; l’activitat dels quals està regulada pel Decret 261/2003 de 21 d’octubre i organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

El Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç és un servei que no està subjecte a contraprestació econòmica per part de les persones i de les famílies que el rebin. Aquest servei és públic i gratuït i està finançat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.