Història de DAPSI RUBÍ

El 1988 es va constituir DAPSI S.C.C.L per poder optar a la gestió del CDIAP ubicat a St.Cugat i que atenia als infants de varies poblacions properes: Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Rubí.

El 1993 DAPSI RUBÍ en col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí, va obrir una seu al municipi per aproximar l’Atenció Precoç a la població de Rubí i Castellbisbal.

Des d’aquell moment, i fins a l’actualitat, l’activitat del CDIAP en aquesta zona del Vallès Occidental s’ha anat consolidant i incrementant.

El 2004 la cooperativa DAPSI va cedir la gestió del Cdiap de Rubí i Castellbisbal a la cooperativa  DAPSI RUBÍ

DAPSI RUBÍ forma part de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (UCCAP) des la seva constitució.